Tại sao tôi viết blog?

Tôi từng dựa chỉ vào hình ảnh để thể hiện bản thân hoặc công việc vì tôi nghĩ mình là người trực quan. Nhưng những năm trở lại đây, tôi nhận ra việc viết lách cũng rất quan trọng. Viết giúp tôi suy nghĩ rõ ràng hơn và truyền tải thông điệp của mình tốt hơn. Nó buộc tôi phải sắp xếp suy nghĩ của mình một cách ngắn gọn và hệ thống. Mặc dù tôi vẫn yêu thích việc tạo ra các thiết kế hoặc hình ảnh nhưng việc viết lách đã trở thành một nguồn cảm hứng giúp tôi giao tiếp hiệu quả.

Chính vì vậy, tôi muốn sử dụng blog này để trình bày những mẹo cắm hoa, những xu hướng mới nhất, những câu chuyện có thật từ những học viên, những người bạn ... Tôi cũng hy vọng có thể chia sẻ những điều cơ bản về kinh doanh trực tuyến, giúp việc tiếp thị và điều hành hoạt động kinh doanh hoa của bạn trở nên dễ dàng. Nếu bạn thích những gì tôi viết trong blog của mình, bạn có thể mời tôi một tách cà phê bất cứ khi nào bạn muốn!

Mời tôi 1 tách tại đây!